Ajaran Syaikh Abdul Qadir Jailani (7 dan 8)

1khalifah

Ajaran Syaikh Abdul Qadir Jailani (7 dan 8)

Kitab Futuhul Ghaib (Membuka Tabir Keghaiban)
Syeikh Abdul Qadir Jailani

Dengan asma’ Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang

AJARAN KETUJUH

Keluarlah dari dirimu sendiri dan serahkanlah segalanya kepada Allah. Penuhi hatimu dengan Allah. Patuhlah kepada perintah-Nya dan larikanlah dirimu dari larangan-Nya, agar nafsu badaniahmu tidak memasuki hatimu setelah ia keluar.

Untuk membuang nafsu-nafsu badaniah dari hatimu, kamu harus berjuang melawannya dan jangan menyerah kepadanya dalam keadaan bagaimanapun juga dan dalam tempoh bila pun juga. Oleh kerana itu, janganlah menghendaki sesuatu yang tidak di kehendaki oleh Allah. kehendakmu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah adalah kehendak nafsu badaniah. Jika kehendak ini kamu turuti, maka ia akan merusak dirimu dan menjauhkanmu dari Allah.

Patuhilah perintah Allah, jauhilah larangan-Nya, bertawakkallah kepada-Nya dan janganlah sekali-kali kamu menyekutukan-Nya. Dia lah yang telah menjadikan nafsu dan kehendakmu. Oleh kerna itu, janganlah kamu berkehendak, berkeperluan atau bercita-cita untuk…

View original post 1,459 more words

Advertisements

Ajaran Syaikh Abdul Qadir Jailani (4,5 dan 6)

1khalifah

Ajaran Syaikh Abdul Qadir Jailani (4, 5 dan 6)

Kitab Futuhul Ghaib (Membuka Tabir Keghaiban)
Syeikh Abdul Qadir Jailani

Dengan asma’ Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang

AJARAN KEEMPAT

Apabila kamu ‘mati’ dari makhluk, maka akan dikatakan kepada kamu, ‘semoga allah melimpahkan rahmat-Nya kepada kamu’. Kemudian Allah akan mematikan kamu dari nafsu-nafsu badaniyyah. Apabila kamu telah ‘mati’ dari nafsu badaniyyah, maka akan dikatakan kepada kamu ‘Semoga Allah melimpahkan rahmat0Nya kepada kamu’. Kemudian Allah akan mematikan kamu dari kehendak-kehendak dan nafsu. Dan apabila kamu telah ‘mati’ dari kehendak-kehendak dan nafsu, maka akan di katakan kepada kamu, ‘Semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya kepada kamu’. Kemudian Allah akan menghidupkan kamu di dalam suatu ‘kehidupan’ yang baru.

setelah itu, kamu akan di beri ‘hidup’ yang tidak ada ‘mati’ lagi. Kamu akan dikayakan dan tidak akan pernah papa lagi. Kamu akan diberkati dan tidak akan di murkai. Kamu akan di beri ilmu, sehingga kamu tidak…

View original post 1,387 more words

Ajaran Syaikh Abdul Qadir Jailani (1, 2 dan 3)

1khalifah

Ajaran Syaikh Abdul Qadir Jailani (1, 2 dan 3)

Kitab Futuhul Ghaib (Membuka Tabir Keghaiban)
Syeikh Abdul Qadir Jailani

Dengan asma’ Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang

AJARAN PERTAMA

Ada 3 perkara yang wajib di perhatikan oleh setiap Mu’min di dalam seluruh keadaan iaitu:

1.melaksanakan segala perintah allah.
2.menjauhkan diri dari segala yang haram.
3.ridha dengan hukum-hukum atau ketentuan allah.

Ketiga perkara ini jangan sampai tidak ada pada seorang Mukmin. Oleh kerana itu, seorang mukmin harus memikirkan perkara ini. bertanya kepada dirinya tentang perkara ini dan anggota tubuhnya melakukan perkara ini.

AJARAN KEDUA

Ikutilah dengan ikhlas jalan yang di tempuh oleh Nabi besar Muhammad saw, dan janganlah merubah jalan itu. Patuhlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan jangan sekali-kali berbuat derhaka. Bertauhidlah kepada Allah dan jangan menyekutukan-Nya.

Allah itu Maha Suci dan tidak mempunyai sifat-sifat tercela atau kekurangan. Janganlah ragu-ragu terhadap kebenaran Allah. Bersabarlah dan berpegang teguhlah kepada-Nya. Bermohonlah kepada-Nya…

View original post 567 more words