Arkib Kategori: Ibnu Qayyim

LIMA AMALAN KETIKA ADZAN

Photo

Diam dan dengarkan adzan meski engkau sedang membaca Qur’an

LIMA AMALAN KETIKA ADZAN

Oleh Ibnul Qayyim rahimahulloh

⚪ (1) mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin.

⚪ (2) bershalawat pada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam: Allahumma sholli ‘ala Muhammad atau membaca shalawat ibrahimiyyah seperti yang dibaca saat tasyahud.

⚪ (3) minta pada Allah untuk Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam wasilah dan keutamaan sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Jabir bin ‘Abdillah: Allahumma robba hadzihid da’watit taammah wash sholatil qoo-imah, aati Muhammadanil wasilata wal fadhilah, wab’atshu maqoomam mahmuuda alladzi wa ‘adtah …

⚪ (4) membaca: Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu laa syarika lah wa anna muhammadan ‘abduhu wa rasuluh, radhitu billahi robbaa wa bi muhammadin rosulaa wa bil islami diinaa, sebagaimana disebutkan dalam hadits Sa’ad bin Abi Waqqash.

⚪ (5) memanjatkan doa sesuai yang diinginkan. (Lihat Jalaa-ul Afham hal. 329-331)

⏩ Setelah menyebutkan lima amalan di atas, Ibnul Qayyim berkata, “Inilah lima amalan yang bisa diamalkan sehari semalam. Ingatlah yang bisa terus menjaganya hanyalah as saabiquun, yaitu yang semangat dalam kebaikan.” (Jalaa-ul Afham, hal. 333)

Cara memudahkan segala kesusahan

Photo

 

Al-Imam Ibnu Qoyyim al-Jauziyah rahimahullah berkata,

فبالله يهون كلّ صعب، ويسهل كلّ عسير، ويقرب كلّ بعيد وبالله تزول الهموم والغموم والأحزان. فلا همّ مع الله، ولا غمّ، ولا حزن

🔰 “(Kedekatan) dengan Allah akan memudahkan setiap kesulitan, meringankan setiap kesukaran, dan mendekatkan setiap yang jauh.

🔻 Dan (kedekatan) dengan Allah akan menghilangkan kesusahan, kegundahan, dan kesedihan.

Tidak ada kesusahan bersama Allah, tidak pula ada kegundahan dan kesedihan (bersama Allah).”