KEMULIAAN AL-QURAN UNTUK RASUL PILIHAN

Blog Peribadirasulullah

Image may contain: text BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
 ASSALAMUALAIKUM
Semua sahabat fillah yang dikasihi Allah.
Semoga sentiasa dalam rahmat Allah.

🔴 KEMULIAAN AL-QURAN
UNTUK RASUL PILIHAN

 SEGALA puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad SAW, keluarga serta para sahabat baginda.

 ALLAHOMMA Solli’ala Sayyidina Muhammad, wa’ala Aalihi Wasohbihi Ajma’in.

 SALAH satu rahsia kehebatan dan kemuliaan al-Quran adalah ia diturunkan oleh Allah SWT kepada sebaik-baik rasul iaitu junjungan besar Nabi Muhammad SAW.

 RASULULLAH SAW telah dipilih oleh Allah SWT sebagai sebaik-baik dan semulia-mulia rasul walaupun Baginda diutuskan sebagai rasul terakhir untuk umat yang terakhir. Allah SWT telah merakamkan kebenaran pilihan ini melalui firman-Nya:

🌹 “Dan tidaklah Kami mengutuskan engkau (wahai Muhammad) melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam.”

(Surah al-Anbia’ 21:107)

🌹 “Dan bahawa sesungguhnya Engkau mempunyai akhlak yang amat mulia.”

(Surah al-Qalam 68:4)

 AYAT-AYAT di atas jelas menunjukkan pengiktirafan Allah SWT khas…

View original post 339 more words

Advertisements

PETANDA KIAMAT

Blog Peribadirasulullah

Image may contain: text BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
 ASSALAMUALAIKUM
Semua sahabat fillah yang dikasihi Allah.
Semoga sentiasa dalam rahmat Allah.

🔴 PETANDA KIAMAT

 SEGALA puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad SAW, keluarga serta para sahabat baginda.

 HARI kiamat bermula dengan kemunculan petanda-pertanda tertentu. Perbahasan tentang wujudnya petanda ini adalah berdasarkan firman Allah SWT dalam surah al-An’am:

“Apakah yang ditunggu-tunggu oleh mereka yang tidak beriman itu? Mereka tidak menunggu melainkan kedatangan malaikat yang mencabut nyawa mereka atau kedatangan azab Tuhanmu, atau kedatangan sebahagian daripada tanda-tanda Tuhanmu (yang menjadi alamat hari kiamat). Pada hari datangnya sebahagian daripada tanda-tanda Tuhanmu itu, tidak berfaedah lagi iman seseorang yang tidak beriman sebelum itu, atau yang tidak berusaha mengerjakan kebaikan mengenai imannya. Katakanlah: ‘Tunggulah kamu akan apa yang kamu berhak mendapatnya, dan kami pun sebenarnya menunggu akan apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada kami.”

(Surah al-An’am 6: 158)

View original post 370 more words

BALASAN SEGERA ALLAH TERHADAP KEZALIMAN

Blog Peribadirasulullah

Image may contain: text

💜 BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
💜 ASSALAMUALAIKUM
Semua sahabat fillah yang dikasihi Allah.
Semoga sentiasa dalam rahmat Allah.

🌏 BALASAN SEGERA ALLAH
TERHADAP KEZALIMAN

💜 MELAKUKAN kebaikan tidak akan sia-sia di sisi Allah SWT dan juga tidak akan sia-sia di sisi orang-orang mulia dari umat manusia. Allah SWT memuji para pelaku kebaikan dengan firman-Nya:

“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah atau melakukan makruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barangsiapa yang berbuat demikian kerana mencari keredhaan Allah, maka kelak Kami akan memberi kepadanya ganjaran yang besar.”

(Surah an-Nisa’ 4:114)

💜 JABIR bin Salim al-Hajimi r.a. meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda:

“Bertakwalah kepada Allah. Janganlah meremehkan apa jua kebaikan walaupun sedikit, meski hanya dengan menuang air dari ambermu ke dalam bejana orang yang meminta minum, atau meski hanya dengan menjumpai saudaramu sedang wajahmu dalam keadaan ceria kepadanya.”

(HR Ath-Thayalisi dan Ibnu Hibban)
Taraf hadis:…

View original post 486 more words

Islam Membawa Rahmat Ke Seluruh Alam